Το χρώμα στο αλουμίνιο!

Business Phone
Contact time

Δευ-Παρ: 8.00-18.00

Mail Us

Τι είναι η προανοδίωση;

Πρόκειται για δημιουργία ασφράγιστου ανοδικού υποστρώματος για τη πούδρα της ηλεκτροστατικής βαφής.

Κατηγοριοποιείται αυτόματα στη κατηγορία seaside και θεωρείται ανώτερο από τα άλλα υποστρώματα εξασθενούς χρωμίου & chrome free.

Περιορισμός θεωρείται ο χρονικός προσδιορισμός εφαρμογής των δύο μεθόδων επεξεργασίας (Aνοδίωσης & Ηλεκτροστατικής βαφής) σε λιγότερο από 16 ώρες.

Για την Analko δεν τίθεται θέμα, αφού διαθέτει στην ίδια κτιριακή εγκατάσταση και τις 2 μεθόδους βαφής και δύναται να τις εφαρμόσει εντός του χρόνο που ορίζουν οι φορείς πιστοποίησης.

Η μέθοδος της ανοδίωσης παλαιότερα θα μπορούσε να πει κανείς ότι σε ότι αφορά στην επιλογή αποχρώσεων υστερούσε κατά πολύ σε σχέση με την Η/Β. Λέμε υστερούσε διότι τώρα πια με την προσθήκη της προ ανοδίωσης οι δυνατότητες είναι απεριόριστες.

Χαρακτηριστικά Προανοδίωσης

1

Η αντιδιαβρωτική προστασία που προσφέρει στο αλουμίνιο είναι πάρα πολύ καλή, εφόσον τηρηθούν όλες οι συνθήκες παραγωγικής διαδικασίας, εφαρμογής και χρήσης.

2

Σε συνδυασμό με την ηλεκτροστατική βαφή προσφέρει απεριόριστη επιλογή χρωμάτων.

elEL