Το χρώμα στο αλουμίνιο!

Business Phone
Contact time

Δευ-Παρ: 8.00-18.00

Mail Us

Analko Ποιότητα

Το σύστημα ποιότητας που ακολουθεί η εταιρεία είναι αυτό της ολικής ποιότητας. Δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα προς επεξεργασία προϊόντα σε όλα τα στάδια παραγωγής. Διαθέτει σύγχρονα και άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας, όπου εκεί τα προϊόντα υποβάλλονται στα test που επιβάλλουν οι φορείς πιστοποίησης.

Η Ανάλκο υπήρξε ανέκαθεν κάτοχος όλων των πιστοποιητικών ποιότητας και πάντα από τις πρώτες εταιρείες  που τα αποκτούσαν.
Οι πιστοποίησης μας είναι: Qualicoat, Qualanot, Qualideco, ISO 9001, Seaside Class, Ukas qualite.